Modelljärnvägsföreningen Smalspårsfrämjandet
IN ENGLISH PLEASE !

NYTT om smalspår

Välkommen till
Smalspårsfrämjandet

Hur blir jag
medlem?

Senaste numret
av Smalspårigt

Sök efter gamla artiklar

Beställ gamla nummer

Fotoarkivet

Smalspår på Internet

Jag vill skriva
i Smalspårigt!

Nytt om smalspår..


Garratt nr 138 nyrenoverat i WHR-färger, på lokstallspåret i Glan-y-Pwll, hösten 1997. Foto: Ben Fisher

Stora planer i Wales

Vad som måste vara ett av de mest ambitiösa smalspårsprojekten någonsin pågår för fullt i Wales. Med uppbackning från Ffestiniog-banan och finansiering bl a genom regionalstöd från EU återuppbyggs delar av den gamla Welsh Highland Railway i två fots spårvidd.

För att klara en väntad turisttillströmning har man köpt 3st NGG16 Beyer-Garratt-maskiner från Sydafrika. Ytterligare 2 ska beställas. Garratt-loktypen har två kompletta chassin med drivhjul, cylindrar etc, och pannan upphängd rörligt emellan dessa. Detta ger extremt god dragkraft på krokiga spår, bl a gör det låga pannläget att en mycket stor ångpanna ryms inom lastprofilen.

NGG16-typen med axelföljd 2-6-2+2-6-2 är förmodligen de största lok som trafikerat tvåfots-spår, och byggdes så sent som 1958 av Beyer-Peacock. I samlingen finns också den första Garratten någonsin, en liten 0-4-0+0-4-0 som gick i Tasmanien. Man nybygger också en replik a "Lew", en 2-6-2T maskin från Lynton & Barnstable.


Webmaster: lennart.elg@nutek.se

Ändrad 4 februari 1998