Make your own free website on Tripod.com

Modelljärnvägsföreningen Smalspårsfrämjandet
IN ENGLISH PLEASE !

NYTT om smalspår

Välkommen till
Smalspårsfrämjandet

Hur blir jag
medlem?

Senaste numret
av Smalspårigt

Sök efter gamla artiklar

Beställ gamla nummer

Fotoarkivet

Smalspår på Internet

Jag vill skriva
i Smalspårigt!

Sidan tre..

Äntligen kommer en på många håll efterlängtad tidning, Smalspårigt. Det har nu gått 1,5 år sedan det senast hände. Många har hört av sig på ett positivt sätt och undrat hur det har gått. För tidningen är uppskattad när den kommer. Det har vi förstått. Tyvärr blev det ett ofrivilligt sabbatsår. Vi tror nu att vi har hittat rätt spår igen. Vad det innebär i praktiken får framtiden utvisa, men vi har redan överträffat 1997 och kommer snart även att ha gjort bättre än de senaste åren. Nog snackat om detta nu. Låt oss njuta av detta nummer först och främst.

För resterande nummer i år har vi manusstopp enligt:

Nr 63 27 april
Nr 64 15 augusti
Nr 65 15 oktober
Nr 66 15 januari

Det innebär att har vi inte tillräckligt med material för ett vanligt nummer på 20 sidor, så blir det tunnare. Jag hoppas och tror dock att vi skall kunna undvika det. För att få det hela att gå ihop kommer vi att göra en del förändringar och ta en del nya grepp. Vad det innebär kommer att synas successivt.

Under 1997 arrangerade föreningen tre möten. Det första var årsmötet, det andra hölls på den västgötska landsbygden, med Göran Tholin som värd och det tredje var höstmötet som innefattade såväl modeller, småtillverkare och olika föredrag. Tanken är att det blir samma tågordning i år. Nedan finns ett kalendarium, där dessa aktiviteter är listade, samt några fler av intresse för föreningens medlemmar. Läs inlägget så får du reda på mer om kommande möten.

18 april Årsmöte i Stockholm
13 juni Bankalas i Skövde
11 juli Diggarmöte i Dala
29 augusti Jvm-dagen
sept/okt Höstmöte i Stockholm
5 december Hjulmarknaden


Webmaster: lennart.elg@nutek.se

Skapad 24 mars 1998