Make your own free website on Tripod.com

Modelljärnvägsföreningen Smalspårsfrämjandet
IN ENGLISH PLEASE !

NYTT om smalspår

Välkommen till
Smalspårsfrämjandet

Kontakta styrelsen !

Kalendern

Hur blir jag
medlem?

Senaste numret
av Smalspårigt

Sök efter gamla artiklar

Beställ gamla nummer

Fotoarkivet

Smalspår på Internet

Jag vill skriva
i Smalspårigt!

Besök på RLJ i Lakvik den 5 september kl 13.00 - 17.00

Vid höstens första möte gästar vi Risten - Lakviks Jämväg. För första gången i föreningens historia har vi ett möte mitt bland en massa trevliga lok och vagnar vid en museijärnväg.

RLJ är en 600 mm järnväg under uppbyggnad. Banan byggs på en del av NVHJs gamla banvall mellan Norsholm och Åtvidaberg. Man har dessutom valt ett väldigt roligt avsnitt där det fanns stickspår till hamnen och sjön Risten. På den tiden det begav sig var det också ångbåtstrafik på sjön.

Aktiviteterna blir fler än vanligt och även lite annorlunda mot vad vi är vana vid. Förutom alla modeller som var och en tar med sig kommer det även att finnas tid att studera RLJs samlingar av intressanta järnvägsfordon. Tidigast och troligast kommer det att avgå ett tåg kl. 14.08 draget av ett diesellok. Om inget oförutsett inträffar kommer vi även att få möjlighet att se RLJs första ånglok i drift, dock inte med resandetåg. Detta är en verklig nyhet för i år. Vi kommer också att få höra lite om livet och trafiken i Lakvik förr i tiden. När bl a NVHJs berömda tunntendermaskiner passerade med både person- och godståg.

  • Smalspårsmodeller
  • Tåg på RLJ
  • Ånglok i drift
  • Järnvägshistoria "live"
För man skall kunna planera fikat på eftermiddagen vill vi att Du anmäler dig till Janne Höglund på telefon 08 - 731 95 46 senast den 3 september.

Till Lakvik går det bara att komma med bil. Lakvik ligger mellan Björsäter och Åtvidaberg inte långt från Bersbo. Kommer Du norrifrån på E4:an svänger Du av i Norsholm och fortsätter gamla vägen mot Linköping. Efter Gistad tar Du av söderut mot Örtomta - Björsäter. Lakvik ligger sedan ungefär mitt emellan Björsäter och Bersbo pd kartan. Lakviks stationshus dyker upp på vänster sida av vägen om Du kommer norrifrån..

Söderifrån åker Du via Åtvidaberg mot Linköping och tar av mot Björsäter.


Webmaster: lennart.elg@nutek.se

Ändrad 1 september 1998