Make your own free website on Tripod.com

Modelljärnvägsföreningen Smalspårsfrämjandet
IN ENGLISH PLEASE !

NYTT om smalspår

Välkommen till
Smalspårsfrämjandet

Kontakta styrelsen !

Kalendern

Hur blir jag
medlem?

Senaste numret
av Smalspårigt

Sök efter gamla artiklar

Beställ gamla nummer

Fotoarkivet

Smalspår på Internet

Jag vill skriva
i Smalspårigt!

Celebert besök i Kristinehamn 27 / 9 - 3 / 10 1998.

I samband med firandet av KVAERNER TURBINE AB:s 150 års jubileum, så kommer Föreningen Galtströmståget (FGT) att ta med sig det nyrenoverade smalspåriga ånglokomotifvet "LOKE" vilket tillverkades av Kristinehamns Mekaniska Verkstad år 1887. Det blir ett kärt återseende efter 111 års vistelse i Galtström.

Loket har renoverats av Föreningen Galtströmståget, Galtström under 4 års tid och stod klart på 110 års-dagen efter leveransen till Galtström den 21 juni 1997.

Föreningen kommer att deltaga under jubiléet och "LOKE" kommer att vara under ånga.

Resan Galtström - Kristinehamn äger rum mitt på dagen 27 / 9 och kommer att gå via Uppsala - Enköping - Örebro och Kristinehamn.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Zaar (Ordförande) 070 - 312 99 40
Urban Gagner (Sekreterare) 070 - 530 82 55


Du är besökare nummer sedan 28 jan. 1998

Ändrad 17 september 1998
Webmaster: lennart.elg@nutek.se