Make your own free website on Tripod.com

Modelljärnvägsföreningen Smalspårsfrämjandet
IN ENGLISH PLEASE !

NYTT om smalspår

Välkommen till
Smalspårsfrämjandet

Hur blir jag
medlem?

Senaste numret
av Smalspårigt

Sök efter gamla artiklar

Beställ gamla nummer

Fotoarkivet

Smalspår på Internet

Jag vill skriva
i Smalspårigt!

Beställa äldre nummer av Smalspårigt..


Föjande gamla nummer finns i lager (1999-01-15):

Nr 30, 37, 38, 42 (1), 43 (6), 45-48, 51, 52/53, 54-59, 61-64.

Pris:

Nr 28 - 43 20 kr/st
Nr 45 - 49 25 kr/st
Nr 51 - 30 kr/st

Postens porto tillkommer.

Skicka din beställning till

Göran Engström
Box 2009
141 02 HUDDINGE
08-774 2434

Du får ett inbetalningskort tillsammans med leveransen.

Innehåll i äldre nummer.


Webmaster: lennart.elg@nutek.se

Ändrad 14 Januari 1999