Make your own free website on Tripod.com

Modelljärnvägsföreningen Smalspårsfrämjandet
IN ENGLISH PLEASE !

NYTT om smalspår

Välkommen till
Smalspårsfrämjandet

Hur blir jag
medlem?

Senaste numret
av Smalspårigt

Sök efter gamla artiklar

Beställ gamla nummer

Fotoarkivet

Smalspår på Internet

Jag vill skriva
i Smalspårigt!

Innehåll i nr 00 - 64

Nummer 00/76 - 09/80
Nummer 10/80 - 19/83
Nummer 20/83 - 29/85
Nummer 30/86 - 39/89
Nummer 40/89 - 49/91
Nummer 50/92 - 59/95
Nummer 60/96 - 64/98
Jag vill söka efter ett speciellt ämne i stället !

00/76

s 01 Elg Lennart, Behövs det en förening,
s 02 Elg Lennart, Varför inte pröva en större skala, O16.5 allmänt om O16.5
s 03 Nyberget lok 1 2, O sv 600 ritning
s 04 Elg Lennart, Nesttun-Osbanen, O nor 750 resc.:ritning Mallet Baldwin 0-8-0T
s 06 Elg Lennart, Engelska metallbyggsatser, 1/769 eng GEM "Douglas"
s 07 Holmgren Y, O&K 0-6-0 "Maltesholm", O sv 600 ritning
s 07 Elg Lennart, Amerikansk smalspårstidskrift, am Gazetten
s 07 Dahlström Björn, Engelsk förening för MJ-smalsp, eng OO9 society
s 08 Elg Lennart, Maine two footers - vad är det, am 2' allmänt om 2'-banor
s 09 Billerica & Bedford #1, am 2' ritning
s 10 Dahlström Björn, Här finns det mesta i 9mm smalspår, Beckmann
s 10 Borsig 0-8-0 Feldbahn-lok, O ty 600 ritning
s 14 Elg Lennart, Sammanfattning av enkät, 20 medlemmar..
s 14 SRJ Co 26, HO sv 891 ritning

[ Tillbaka ]


01/77

s 02 Dahlström Björn, Vem som tillverkar vad, Allra första "Smalspårigt Nytt"!
s 09 Dahlström Björn, OO9 News, Engelsk pressgranne
s 09 Anneberg Ormaryds Järnväg, sv 600 bokanmälan
s 10 Elg Lennart, Att gjuta med silicongummi, 92

[ Tillbaka ]


02/77

s 02 Svensson Hans, Torshamns Jernbanor, O16.5 sv
s 05 Elg Lennart, HO9-modeller från Japan !, HO9 jap Joe Works för första gången
s 06 Fristedt Gunnar, Bokanmälningar, Plylimon & Hafan Tralee & Dingle m fl
s 07 Fristedt Gunnar, L & B bogie open wagon # 12 13, O eng 2' ritning
s 08 US HObby öppnar butik !, branschnytt
s 09 Nelander Peter, Vagnsskjul från 600 mm timmerbana, O sv 600 ritning
s 10 Hammarling Bo, Att bygga hus i modell,
s 13 Elg Lennart, Spårplan: gruvbana, HO9 sv 600 30x78 cm!
s 15 Förslag till stadgar för MjfSs,

[ Tillbaka ]


03/78

s 01 Elg Lennart, Årsmöte och sen ..,
s 02 Elg Lennart, Mer om japanska HO9-modeller, HO9 jap Joe Works Sango
s 03 Dahlström Björn, Bygga smalspårigt i plast, HO9 sv 600 AOJ NN 24 25 28-30
s 08 Dahlström Mats, Boggier för HO9, HO9 sv Roco
s 09 Walde Erik, Porter sadeltanklok 0-4-0, O19.1 am 3' PSC byggsats
s 10 Svensson Hans, Torshamns Jernbanor del 2, O16.5 sv spårplan
s 14 Dahlström Björn, HO6.5 översikt, HO6.5 600 Merker & Fischer (suck..)
s 16 Hammarling Bo, Protokoll fört vid årsmöte -77, 54 medlemmar dec -77!

[ Tillbaka ]


04/78

s 01 Elg Lennart, Vem läser Smalspårigt, läsarstatistik
s 04 Nelander Peter, Hur man bygger träd, lövträd
s 06 Svensson Hans, Tekniska Meddelanden, växel omläggare
s 07 Dahlström Björn, Ännu mera om japanska HO9-mode, HO9 jap Joe Works O&K-lok vändskiva
s 09 Fristedt Gunnar, Vad finns i O16.5, O16.5
s 10 Elg Lennart, Långsamtgående växelmotor,
s 14 Svensson Hans, Torshamns Jernbanor del 3, O16.5 sv fordon trafik etc
s 17 Medlemsförteckning 78-05-28,

[ Tillbaka ]


05/78

s 02 Dahlström Björn, Allt om chassin, säger Björn allt så menar han det..
s 06 Nelander Peter, Grantillverkning,
s 06 Dahlström Björn, Stavsjö Järnväg - Nunnebanan, sv 600 recension: Welanders bok
s 07 Eriksson Göran, Tankar och tips kring 891 mm, sv 891
s 08 Elg Lennart, Bland tvåfotare i Maine, am 2' reseäventyr
s 11 Dahlström Björn, BEMO 1005 Ch2 tanklokomotiv, HO9 ty 750 byggsats
s 12 NAEJ BCo4, O sv 600 ritning
s 13 Landén/Walde, Kalmar-Torsås vagn BC 1339, HO10.5 sv 891 ritning + byggtips

[ Tillbaka ]


06/79

s 02 Walde Erik, Smalspår i O men vilken spv, O sv
s 02 Hedman Raymond, Mera om BLJ 4 och FVÖJ 5, sv 891 ritningstips
s 03 Sahlin Olle, Gnuggisar,
s 03 Walde Erik, Ritningar, ritningstips
s 04 Dahlström Björn, Utanför protokollet, från årsmötet
s 05 Recensioner, sv Gotlands jvg AGJ V&M Falun 1904 katalo
s 06 Notiser,
s 07 Årsmötesprotokoll,
s 11 Svensson Hans, Tekniska Meddelanden Nr2, testinstrument
s 11 Hedman Raymond, SRJ litt B, HO sv 891
s 12 Svensson Björn, Tärnsjö-Lövnäs Järnväg, HO9 sv 802 modellhistoria
s 13 Svensson Björn, malmvagn, HO9 sv 802 HFJ BDJ m fl
s 14 Svensson Hans, Mera om chassin,
s 16 Walde Erik, Smalspårsvagn i nollan, O tips om axelboxar
s 16 Elg Lennart, Short and Narrow Rails, am amerikansk pressgranne
s 17 Elg Lennart, Mikromotor gör susen, Faulhaber
s 8 Elg Lennart, Kingfield 1906, O16.5 am 2' Maine spårplan

[ Tillbaka ]


07/79

s 02 Polanik H-J, Takbeklädnad för lok och vagna, papp- och vävtak
s 02 Nelander Peter, Strömställare för växelomlägga,
s 03 Granander K-Å, Några reflexioner, div tips: Löphjulsvagga skyltar elmärk
s 03 Eriksson Göran, Bättre köraggregat,
s 04 Ericson Lennart, Högbergen-Ändens Järnväg, HO9 sv 600 Modellhistorik
s 09 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt,
s 11 Nelander Peter, NMRA-standard för olika spv,
s 11 Dahlström Björn, Växelbygge, 9 mm hjulstandards mm. en hel vetenskap!
s 15 Walde/Engström G, ritningar, sv 891 förteckning ur Roslagsexpressen
s 15 Dahlström Björn, Bättre strömuppt.på Joe Works, HO9
s 16 Dahlström Björn, Nytt!, HO9
s 17 Eriksson Göran, Nytt från Kemtron, HO10.5 am 3' drivenhet för C-16 etc
s 17 Dahlström Björn, Bakgrundsinformation till ritn, sv 891 GJ-vagnar m.m.
s 19 täckt godsvagn, O sv 891 GJ ritning
s 20 stolpvagn, O sv 891 GJ ritning
s 20 öppen godsvagn, O sv 891 GJ ritning
s 21 Ånglok, O sv 600 ritning 0-4-2 Helsingborgs Mek.Verkst

[ Tillbaka ]


08/79

s 02 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Railcraft HO9 räls mm
s 03 Svensson Björn, Massproduktion av tallar, HO N Häckspirea
s 04 Svensson Björn, Tärnsjö-Lövnäs Järnväg II, HO9 sv 802 rullande materiel
s 06 Ericson Lennart, Högbergen-Ändens Jvg del 2, HO9 sv 600 rullande materiel trafik
s 11 Polanik H-J, Tips, fräs lok- och vagnsfönster
s 13 Dahlström Björn, Växelbygge del 2,
s 19 Medlemsförteckning 1979,

[ Tillbaka ]


09/80

s 01 Dahlström Björn, Sedan sist .., Årsmötet
s 03 Eriksson Göran, Etsning,
s 05 Ericson Lennart, Högbergen-Ändens Järnväg del 3, HO9 sv 600
s 09 Karlsson Lennart, Rottne station i modell, 1009 sv 891
s 11 Hedman Raymond, Vagnsbygge i O:an, O sv 891 NKlJ litt Nn
s 14 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, KEAN Portescap mm
s 15 Kålbäck Gunnar, Flertågssystem, MR:s CTC 16
s 16 Eriksson Göran, Tips, HO sv växelställ från Joe Works
s 17 Dahlström Björn, En titt på Joe Works diesellok, HO9 jap
s 18 Brandt Krister, Nn-vagn med svängel, HO sv 891 ritning
s 20 Årsmötesprotokoll,

[ Tillbaka ]


10/80

s 02 Eriksson Göran, Sista smalspåret, sv 891 Växjö-Västervik VÅHJ HVJ
s 03 Ericson Lennart, Enkelt vagnsbygge, HO9 bygg om en spårvagn
s 04 Eriksson Göran, Efterlysning, O sv 600 ritning O&K "Attsjöloket"
s 05 Sahlin/Dahlström, Recension, HO10.5 am 3' MDC 2-8-0
s 05 Eriksson Göran, Lite mer om etsning,
s 06 Eriksson Göran, Smalspårigt i Skarvjärnet, sv förteckning
s 06 Ericson Lennart, HÄJ ett år senare, HO9 sv 600 drifterfarenheter
s 07 Hedman Raymond, Vagnsbygge i O:an del 2, O sv 891 NKlJ litt Nn
s 10 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt,
s 15 Kålbäck Gunnar, Afträdeshus, HO sv ritning

[ Tillbaka ]


11/81

s 02 Sett på årsmötet, div On3 1:20 O16.5 foton
s 05 Svensson Hans, Torshamns Jernbanor, O16.5 sv
s 07 Elg Lennart, Joe Works Baldwin, HO9 jap 30" Kiso Forest Ry 0-4-2T
s 09 Svensson Björn, Längs Bredsjö-Degerfors J., sv 802
s 10 Svensson Björn, BDJ Lo med IK som boggier, HO sv 802 ritning träkolsvagn
s 11 Svensson Björn, Lokstall för WMJ/BDJ i Grängen, HO sv 802 ritning
s 15 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt,
s 16 Frelin Jan, MÅJ Litt I 100-109, HO10.5 sv 891 ritning byggbeskrivning
s 20 Nilsson Per, Vislandabanan, sv 1067 KWJ ViBJ KVBJ HBJ BTJ VTJ

[ Tillbaka ]


12/81

s 02 Elg Lennart, De smalaste spåren, am 22" gruvlok
s 04 Dahlström Björn, Körkontroller, test
s 07 Svensson Björn, Längs Bredsjö-Degerfors J., sv 802
s 10 Svensson Björn, BDJ 12 litt. F, HO sv 802 ritning resgodsvagn
s 11 Karlsson Lennart, Märsta-vagnen, HO sv 891 SJ YBO4p/t
s 14 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt,
s 16 Engström Göran, Täckt godsvagn litt G, HO sv 891 ritning BLJ G 30 31 34-36
s 23 Elg Lennart, Väderbitarens julafton, HO sv verkstadsbyggnad ritning

[ Tillbaka ]


13/81

s 02 Svensson Björn, .. din modell, HO9 sv 802 Rullande materiel från TLJ
s 05 Holmberg Torbjörn, Tobbe's dieselchassi, HO7 sv 600 Nytt liv åt Rocodiesel
s 07 Elg Lennart, H K Porter & Co, am div. Joe Works PSC Grandt
s 07 Elg Lennart, rittech - "ny" postorderfirma, sch
s 08 Magnusson Conny, Modellfotografering, fototips
s 10 Karlsson Lennart, Rottne station, HO sv 891 ritning
s 15 Malmberg L-G, Allt ni inte vill veta om MJ,
s 17 Karlsson Lennart, Rälsbussar, sv bokrecension
s 18 Nordanberg Thomas, Dannemora-Hargs Järnväg i HO9, HO9 sv 891 Uppsala Mjk
s 22 Hedman Raymond, Vagnsbygge i O:an del 3, O sv 891 NKlJ litt Gq
s bil Kolskrov till Nn-vagnar, O sv 891 ritningsbilaga

[ Tillbaka ]


14/82

s 02 Lindahl/Bernström, .. din modell, O13.3 sv 600 GMJS: Stavsjö motorvagn MJ passv. Motala
s 06 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Engelskt OO9
s 07 Karlsson Lennart, Överföringsbangårdar - i verkl, sv 891
s 09 Karlsson Lennart, .. och i modell!, HO9 sv 891 överföringsvagn
s 11 Elg Lennart, På rätt spår i HO9, HO9 Shinohara
s 11 Frelin Jan, Ritningsregister, efterlysning
s 12 Brandt Krister, Uddagården lokstall FUJ, HO sv 891 ritning
s 14 Dahlström Björn, Garpen ur spår, sv 600 Medlemmarnas dag ÖSlJ
s 15 Elg Lennart, Bland smala spår i västerled, O12.7 am 2'
s 17 Nilsson/Holmberg, På tre olika spårvidder, HO10.5 sv 1093 KUJ BC nr 17 ombyggd till 1067 891..
s 19 Karlsson Lennart, Aktuellt stationshus, HO sv 891 Åsheda
s 21 Sjöberg Hasse, SEJ på 750 mm spårvidd, HO9 sv

[ Tillbaka ]


15/82

s 02 Frelin Bengt, .. din modell, N6.5 sv 891 ROJ
s 04 Elg Lennart, Yosemite Short Line del 1, O16.5 am 30"
s 08 Laurell Henrik, En universalbyggnad, HO sv ritning
s 10 Winegård Johan, Epoxigjutning i siliconformar,
s 11 Elg Lennart, Nn3 - va e de', N6.5 am 3' produktöversikt
s 12 Frelin Jan, SRJ litt NNu, O sv 891 ritning
s 14 Holmberg Torbjörn, Litt Z på smalspår, HO10.5 sv 891 Keyser byggsats
s 15 Svensson/Dahlströ, Bilar, bilhistoria
s 15 Dahlberg Göran, Film, am 2' Two Foot Gauge in Maine
s 17 Engström Göran, Transportör, HO sv 1067 överföringsvagn BKB litt Qo
s 18 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt,
s 21 Karlsson Lennart, Fullskala i Växjö, sv 891 museibana
s 22 Walde Erik, Vattentorn i Gravendal HFJ, O sv 802

[ Tillbaka ]


16/82

s 02 Winegård Johan, Torvvagn från Säbylund, O sv 600
s 04 Magnusson Conny, På Bankalas, HO9 sv 802 WNJ Skövde
s 06 Brandt Krister, .. ganska svensk.., HO sv smedja ritning
s 08 Sundström Erik, Lite historik, 1/20 sv 891 DHJ överföringstrallor
s 11 Frelin Jan, Hur jag byggde DHJ Gs 19-23, HO10.5 sv 891 byggtips ritning 1:43.5
s 15 Svensson/Dahlströ, Bilar, HO marknadsöversikt
s 16 Svallhammar Stig, Utan stångkoppel.., sv 891 överföringsvagnar på NKlJ
s 19 Sjöblom Ola, Akut vagnbrist på WBJ i Malmö, HO10.5 sv 891 Liliput-ombyggnad
s 21 Grennstam Stig, Logging hos Stig, HO10.5 am 3' West Side Lumber Co

[ Tillbaka ]


17/82

s 02 Karlsson Lennart, Diggarmöte Syd,
s 04 Elg Lennart, Rullande materiel på YSL, O16.5 am 30"
s 08 Magnusson Conny, På årsmöte med Conny,
s 10 Dahlström Björn, The 2mm Scale Association, 9 eng Finare N-standard
s 11 SRJ litt F, O sv 891 nr 230-232 ritning
s 14 Karlsson Lennart, Tp med normalspårsbuffertar, sv 891 Tp 3515 överföringstrafik i Växjö
s 15 Torsner Lars, Byggtips: Överföringsvagn i HO, HO10.5 sv 891 NKlJ Q37p 453
s 18 Nilsson Per, Smygöppning, HO10.5 sv 891 WBJ Malmö MJK
s 19 Elg Lennart, Smalspårigt Nytt, Amerikanskt för HO9
s 20 Elg Lennart, Amerikanskt On30" i byggsats, O16.5 am Sango V&T Shops Grandt Line Porter
s 22 Sundström Erik, Lite historik del 2, sv 891 överföringsvagnar NKlJ KTsJ NVHJ

[ Tillbaka ]


18/83

s 02 Frelin Jan, SRJ NNu, HO10.5 sv 891 foto
s 02 Israelsson Göran, speeder, O19.1 am 3' foto
s 04 Elg Lennart, Succé för smalspår!, Hjulmarknad
s 06 Porteous Tom, Smalspårsfilosofi, 1/1932 sv 600 Munkedal live steam
s 09 Dahlström Mats, SRJ litt. Op i modell, HO10.5 sv 891 Lima-konvertering
s 12 Elg Lennart, Landskapsbibel, am Recension: Frary "Realistic MR Scenery"
s 13 Dahlström Björn, MÅJ 6:an på japanska, HO9 sv 891 KATO-chassi
s 16 Dahlström Björn, Joe Works igen!, HO6.9 sv 600 O&K-lok på Arnoldchassi
s 18 Elg Lennart, Yosemite Revisited, O16.5 am 30"

[ Tillbaka ]


19/83

s 02 Nordanberg Thomas, Min bana hemma, HO9 sv 891 TNJ BLJ
s 04 På besök hos Uppsala MJK, HO9 sv 891 Dannemora-Harg
s 04 Lindh Bengt, Läst i.., ty tysk mj-press
s 05 Porteous Tom, Smalspårsfilosofi, 1/1932 sv 600 Munkedal boggiekonstruktion
s 08 Dahlström Mats, Mitt Z4p-bygge, HO10.5 sv 891 SRJ Hobby-Teknik Perl
s 09 Karlsson Lennart, Sveriges största MJ, 1/1600 sv 600 KLJ-museum
s 10 Dahlström M/Walde, Ett godsmagasin, sv 891 ritning godsmagasin Lenna-Norrtelge
s 12 Karlsson Lennart, Bure, N sv 891 smalspårig tågfärja! ritning
s 15 Tholin Göran, När gav du en björk sist, HO trädbygge
s 17 Torsner Lars, Bygg ett El-lok, HO10.5 sv 891 NKlJs AEG-lok
s 22 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, BEMO Krokodil ekerhjul växellåda
s 23 Brandt Krister, Början till din stora bana, O sv 891 N-vagn FUJ 13-18

[ Tillbaka ]


20/83

s 02 Klang Sven-Åke, .. din modell, HO10.5 am 3' West Side block car
s 02 Läst i ..., eng smalspår i Model Trains
s 04 Frelin Jan, Äntligen - ritningsregister, sv
s 05 Porteous Tom, Smalspårsfilosofi, 1/1932 sv 600 polyestergjutning
s 08 Holmberg Torbjörn, Tobbe's F-vagn, HO7 sv 600 NAÄJ
s 12 Torsner Lars, AEG-loket del 2, HO10.5 sv 891 bygg ett ellok
s 17 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Hobby-Teknik lagergafflar Bemo krokodil
s 19 Dahlström Mats, Ett vattentorn, HO sv LNJ

[ Tillbaka ]


21/83

s 02 Elg Lennart, Färre tjuvstopp.., Bättre strömupptagning
s 04 Magnusson Conny, Årsmöte,
s 06 Elg Lennart, Lågpris-SHAY!, HO10.5 am 3' MDC byggsats
s 08 Elg Lennart, Vad 17 är en Shay, am
s 09 Törnvall Ulf, Frilans tankvagn i HOe, HO9
s 10 Brandt Krister, Att bygga är vår största lust, HO sv banvaktstuga
s 14 Torsner Lars, AEG-loket del 3, HO10.5 sv 891 NKlJ
s 19 Dahlström Björn, Med tumstock.., sv godsmagasin Bärby ULJ
s 20 Magnusson Conny, Tangle Leg Mine, S14.4 am 3' hemma hos Bo Hammarling
s 22 Walde Erik, Östtyskt normalspår .., HO sv 891 Piko-konvertering ÖSmJ ROJ G 120-123

[ Tillbaka ]


22/84

s 02 Elg Lennart, Hjul igen.., Hjulmarknad
s 04 Bergfors Jörgen, SRJ på modulbana, HO10.5 sv 891
s 07 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Hanazono lok hjul(Sharman Tenmille)
s 08 Walde Erik, Hamnkran, O CHB Models delar
s 11 Dunell Ove, Med cykel längs SVJ-HFJ, sv 802
s 12 Dunell Ove, Banvaktsstuga, HO sv 802 ritning
s 15 Dahlström Björn, Joe Works lok, HO9 Få det att fungera
s 17 Ahlstrand Clas, Recension, Andress M : Narrow Gauge Railways PSL
s 18 Elg Lennart, Nya On30"-äventyr i västerled, O16.5 am 30" Hemma hos Gordon North George Konrad
s 20 Tholin Göran, Smalspåret lever!, HO9 sv 802 WNJ
s 21 Frelin Jan, Att bygga i ek.., HO10.5 sv 891 NKlJ passvagn

[ Tillbaka ]


23/84

s 02 Brandt Krister, På västfronten mycket nytt, Hobbymässa i Göteborg
s 04 Nilsson Arne, Diggarmöte i Göteborg,
s 05 Dahlström Mats, Utan ritning, HO10.5 sv 891 Dressin MTR SJ 53p nr 381
s 06 Engström Göran, Rullande kolbrygga, sv 891 bangårdsvagnar
s 08 Dahlström Björn, Hanazono HO9 lok, HO9 test chassi Krauss 0-4-0T
s 10 Elg Lennart, Hur mycket orkar loket, beräkna max. tågvikt
s 12 Torsner Lars, Mer NKlJ, HO sv 891 tankvagn Q+ 20006
s 14 Frågor & Svar,
s 15 Dahlberg Göran, Ström över smalspåret, ellok översikt
s 16 Hellgren Anders, YFo5p Godsrälsbuss, HO10.5 sv 891
s 17 Dahlström Björn, Joe Works lok, HO9 Få det att fungera!
s 20 Hellgren Anders, 1093 mm blir 12 mm, HO12 sv 1093 KUJ
s 21 Dunell Ove, Med cykel längs SVJ-HFJ, sv 802
s 21 Runberger Svante, HFJ täckt godsvagn nr 190, HO sv 802 ritning
s 22 Runberger Svante, SVJ lok nr 5, HO sv 802 ritning

[ Tillbaka ]


24/84

s 02 Elg Lennart, SJKs bästa, sv recension av "Vägen från gruva och bruk"
s 03 Elg Lennart, Omkopplare i mikroformat,
s 04 Magnusson Conny, Större lokaler.., sv Bankalas i Skövde
s 06 Ahlstrand Clas, Dundas vagnar, 1/76 HO9 eng ombyggnadstips
s 10 Dahlström Björn, Joe Works lok, HO9 Få chassit att fungera!
s 12 Magnusson Lars, Nässelfeber, bygg en gran
s 14 Torsner Lars, NKlJ Co 26 - en bamse, HO sv 891 ritning
s 16 Walde Erik, Pmp 323223, O sv 891 PFJ NÖJ Atlas kolvagn
s 17 Bergfors Jörgen, NVJ Lok 2, HO10.5 sv 891 bygg om ditt Liliputlok!
s 22 Dunell Ove, Med cykel längs SVJ-HFJ, sv 802 exkursion
s 23 Runberger Svante, HFJ litt NN, HO sv 802 ritning
s 24 Dunell Ove, Afträde Gravendal, HO sv 802 ritning
s 25 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Hobby-Tekniks Roslagsbaneboggie mm
s 27 Dahlström Björn, Ett hjulkort, 2 mm Scale stjärnekerhjul

[ Tillbaka ]


25/84

s 02 Rundqvist Lennart, En till!, HO7 sv 600 AOJ Go 21
s 02 Dunell Ove, Oves afträde, HO sv dasshumor
s 04 Karlsson Lennart, Årsmöte,
s 06 Bergfors Jörgen, NVJ lok 2 del 2, HO10.5 sv 891
s 09 Elg Lennart, Ett tåg kommer lastat, am trafiksimulering
s 12 Magnusson Conny, Gruvbana i källaren, HO9 sv 891 Nils-Erik Lind NKlJ
s 15 Walde Erik, Vad passar till svenska spår, sv utländska lok på svenskt smalspår
s 16 Dahlström Björn, Byggsats från Dundas, 1/769 eng 600 Class D (Io) fältbana
s 20 Nilsson Arne, Enkla växelreglage,
s 24 När krutröken.., HO Älgbygge..

[ Tillbaka ]


26/85

s 02 Karlsson Lennart, .. min modell, HO9 sv 600 stationshus NAEJ F-vagn
s 04 Frelin Jan, Äntligen svenskt!, HO10.5 sv 891 Hjulmarknad NVJ
s 05 Nilsson Arne, Diggarmöte Väst,
s 06 Svensson Hans, Upp till kamp!, O16.5 Fram för skala O spårvidd 16.5!
s 08 Andrews Dick, Waterford & Crooked River Ry., O12.7 am 2' 2-fotare i Maine
s 10 Holmberg Torbjörn, En enkel Wilseleda, HO10.5 sv 891 klubbana WBJ
s 13 Bergfors Jörgen, NVJ lok 2 del 3, HO10.5 sv 891
s 16 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, BEMO Dundas Maygib ekerhjul mm
s 18 Lind Nils-Erik, Växelomläggare för Peco-växlar, HO9 sv
s 19 Mårtensson M, Ölands Järnväg, sv 891 bokrecention

[ Tillbaka ]


27/85

s 02 Laurell Henrik, On2 i mässing, O12 sv 600 1/48 Brigadlok
s 04 Helin Thomas, Konsten att bygga en förslagsv, HO10.5 sv 891 UHB(NKlJ) BCo
s 05 Torsner Lars, Lite historik.., sv 891 UHB(NKlJ) BCo nr 09 10
s 08 Walde Erik, Typisk mellanstation, sv 891
s 10 Ahlstrand Clas, Lättbyggd godsfinka, HO9 sv 802 Ninelines konvertering
s 11 Trefoten rent smalspår, HO10.5 sv 891 NVJ
s 14 Engström Göran, Omlastningsskjul, HO sv 891 Sävsjöström
s 16 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Egger tillbaka stjärnekerhjul i "O"
s 18 Ahlstrand Clas, En jätteanläggning, HO9 sv modulstandard
s 20 Elg Lennart, Vad finns i O16.5, O16.5 marknadsöversikt
s 22 Nilsson Per, Mariazellerbahn del 1, öst 760

[ Tillbaka ]


28/85

s 04 Brandt Krister, En tråkig historia, HO9 sv 802 WNJ
s 05 Hellgren Anders, SRJ Obl 603, HO10.5 sv 891 byggbeskrivning
s 06 Dahlström Björn, Växelmotor del 1,
s 12 Bergfors Jörgen, SRJ nr 1107, HO10.5 sv 891
s 14 Nilsson Arne, Hemma hos Arne, HO10.5 am 3'
s 17 Ahlstrand Clas, Saltford Models, 1/769 7 eng byggsatser
s 19 Nilsson Per, Mariazellerbahn del 2, öst 760

[ Tillbaka ]


29/85

s 02 Live-show, årsmötet
s 04 Elg Lennart, Skala S - en gyllene medelväg, S filosofi
s 06 Hammarling Bo, Tillbehören i skala S, S
s 08 Laurell Henrik, OBJ motorlok nr 9, 1/32 sv 600 Simplex ritning
s 09 Dahlström Björn, Bygg en semafor, HO sv Modell-Mekanik byggsats
s 11 Walde Erik, Ritningen, HO sv 891 SRJ Co 103 104
s 11 Lind Nils-Erik, Containervagnar hos NKlJ, sv 891
s 14 Nordanberg Thomas, Normalspårsfilosofi, HO9 sv
s 18 Dahlström Björn, Växelmotor del 2,
s 21 Holmberg Torbjörn, Koppel.., Kadee
s 23 Nilsson Arne, Några tips, plastlim
s 24 Smedbo Ulf, .. min modell, HO10.5 sv 891 Hilding C VGJ 108 Perl

[ Tillbaka ]


30/86

s 04 Brandt Krister, Ur WNJ-arkivet..., HO9 sv 802 Skövde
s 05 Elg Lennart, Navigare necesse est, båttrafik
s 07 Dahlström Björn, Bygg en semafor del 2, HO sv
s 10 Pless Ronny, Månsbo Kråkvikens Järnväg, HO9 sv
s 12 Lind Nils-Erik, Fjädrar också!, Kadee-koppel montering
s 13 Dahlström Björn, Mina försök, HO6.9 sv 600 Dundas byggs. 2-axl pv täckt gv
s 14 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, BEMO Liliput etsplåtar från Trefoten m
s 15 Elg Lennart, Nyheter från England,
s 15 Elg Lennart, Nya chassin för HO9 - och Sn2, 9 am 0-4-0 chassin
s 16 Elg Lennart, Sn2 Shay, S10.5 am 2' MDC Shay Silver City Shay
s 17 Elg Lennart, Artificiell intelligens ..., am järnvägsstatistik

[ Tillbaka ]


31/86

s 04 Dahlström Björn, Att bygga vidare på, N9 Ibertrenchassi
s 06 Elg Lennart, Vem läser Smalspårigt, MjfSsf
s 07 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, BEMO motorvagn Dundas ekerhjul mm
s 09 Holmberg Torbjörn, Tobbes muff,
s 10 Dahlström Mats, En fuskis, HO10.5 sv 891 BEMO NVJ #4 2-8-0
s 11 Hässlehult Tomas, Måla i olja, filosofi
s 12 Jansson Roger S, Bästa skalan, O16.5
s 13 Jansson Roger S, Så här..., O16.5 Eggerbahn
s 16 Dahlström Björn, Bättre sent än.., HO9 12 ty BEMO M+F Wismar
s 19 Billigt alternativ, HO svarv Wills
s 20 conny & nenne, Sommar...,

[ Tillbaka ]


32/86

s 04 Helin Thomas, Underredsundran, O sv 891 NKlJ
s 05 Rundqvist Lennart, En utgjutning i sidan, HO7 sv 600 boggier gjutning
s 06 Svensson Hans, Modellfoto,
s 08 Tholin Göran, Gran och fur till MJ:n, träd
s 10 Svensson Björn, Franskt smalspår, fr 1000
s 16 Engström Göran, LCJ i modell del 1, sv 891 skogsbana
s 20 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Railmaster Sn3-dieslar Sharman drivhjul

[ Tillbaka ]


33/86

s 02 Jansson Roger S, Test, HO9 ty 750 Eggerbahn
s 04 Walde Erik, On3-modeller, O HO sv 891 byggsats
s 06 Svensson Hans, Modellfoto del 2,
s 08 Engström Göran, LCJ i modell del 2, 891 skogsbana
s 10 Ahlstrand Clas, MJ som mj, HO9 sv 600 Munkedal
s 12 Magnusson Conny, Årsmötet, sv MjfSsf
s 14 Dahlström Björn, En fungerande Hildingbuss, HO10.5 sv 891
s 18 Laurell Henrik, Hamra tändsticksfabrik, O12 sv 600 1/50
s 19 Laurell Henrik, Glöm inte luftrummet,
s 20 Jansson Roger S, Från HOe till O:an, O16.5 ty 750 Egger
s 22 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Dundas GEM Wrightlines "O"-lok mm

[ Tillbaka ]


34/87

s 04 Laurell Henrik, Tändsticksfabrik - varför inte, sv
s 07 Magnusson Conny, Från Wadstena till Malmö, O20 sv 891 Bertil Berg MÖJ
s 07 Ahlstrand Clas, Arbeitsgemeinschaft Schmalspur, ty förening
s 07 Om stripping,
s 10 Svensson Hans, Modellfoto del 3,
s 12 Engström Göran, Smalspårsmiljön..., sv
s 15 Engström Göran, ...och dess vagnar, sv verkstad
s 16 Ahlstrand Clas, En presskollega, ty Tysk "Smalspårigt"

[ Tillbaka ]


35/87

s 02 Skriv en rad!, författarråd
s 02 Kalin Björn, Det kom ett brev.., sv lastningsmetoder
s 04 Bergfors Jörgen, Norrtälje - Väddö CD 6, HO10.5 sv 891 NVJ kitbash i mässing
s 06 Dahlström Björn, Hilding rullar vidare.. del 2, HO10.5 sv 891 chassibygge
s 10 Dahlström Björn, Diggarmöte,
s 11 Dahlström Mats, Modell-Mekaniks Volvo-sugga, HO sv byggsats
s 12 Elg Lennart, Spårplansidé: Gruvbana, HO S9 am
s 13 Press-Stopp Nytt!, HOm-växlar stjärnekerhjul
s 14 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, ROCO ellok Waldes etsplåtar m.m.
s 18 Elg Lennart, USA-Nytt, Maine-böcker 8-tons Porter LGB-skala m

[ Tillbaka ]


36/88

s 02 Bergfors Jörgen, Smalspår på Nürnbergmässan, Bemo Fama Liliput överföringsvagn
s 04 Elg Lennart, Årsmöte i Åkersberga, Walde NHJ-lok
s 06 Elg Lennart, Bygg en vändskiva,
s 08 Jonsson Klas, Xochitecotzingo & Blue Lagoon, S9 am syd 600 Porter 0-4-0ST Bachmann
s 10 Nyberg Bernt, Lovsång till kartong, HO sv uthus
s 13 Eriksson Börje, Nybörjare i O:an, O16.5
s 14 Tholin Göran, Övertorps Nedre, HO10.5 sv 891 HSJ
s 16 Berg Bertil, Mina smalspårsmodeller i O:an, O20 sv 891
s 19 Elg Lennart, Målartips,
s 19 Ny lokomotor från Bemo, HO9 12 ty 750

[ Tillbaka ]


37/88

s 02 Elg Lennart, Sätt broms på vagnen,
s 06 Jonsson Klas, Recepthörnan:Konserverad mossa, landskapstips
s 07 Jansson Roger, Industribanemuseum Blixterboda, sv 600 motorlok
s 10 Dahlström Björn, Diggarmöte i Gävle,
s 11 Engström Göran, Önskeförebilden,
s 11 Engström Göran, Gamla nummer, Beställningsadress
s 12 Dahlström Björn, Hilding på väg, HO10.5 sv 891
s 15 Dahlström Björn, Tipset, HO koppelkätting
s 16 Dahlström Björn, Böcker om lokbygge, balanserade chassin
s 18 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Hjul; Boggie; Hilding dekaler
s 2 Svane Örjan, Efterlysning: NAEJ, sv 600
s 20 Nilsson Per, Maine 2 Foot Modeler, am 2' pressgranne
s 20 Ut lokförarns synpunkt.., 16.5 TV-kamera ombord
s 4 Jonsson Klas, Scotch Girl Mining Camp, S14.3 am 3' landskapstips

[ Tillbaka ]


38/88

s 01 Omslagsbild, sv 891 Bolmens station
s 02 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt,
s 04 Den blomstertid nu kommer, HO sv skola
s 07 Mek Reparationsverkstad, sv foto
s 07 Godsmagasin, sv interiörfoto
s 08 Älghults station, sv 891 foto godsmagasin
s 08 Gyllenberg Bo, F-vagn VB 108 Fp 154, sv 891 foto
s 10 Ljungberg Per, Att bygga 1067 i skala 1/60, 1/6016.5 sv 1067
s 12 Ljungberg Per, O-vagn Ost 420977 (VTJ 1442), HO sv 1067 ritning
s 13 Nilsson Per, Two Feet to Tidewater, am 2' Maine bokrecension
s 14 Svane Örjan, Tvåfot i modell, 1/769 sv 600 Nättraby i OO

[ Tillbaka ]


39/89

s 02 Svane Örjan, Min modell: Nättrabybanans G21, 1/767.9 sv 600 NAÄJ G21
s 04 Årsmöte hos SMJ,
s 06 Ljung Tobias, Simplex på 12 mm, 1/4512 sv 600 Wrightlines
s 08 Magasin - vedbod, HO sv ritning
s 10 Svane Örjan, Tvåfot i modell del 2, 1/767.9 sv 600 NAÄJ G21
s 12 Ljungberg Per, Att bygga 1067 i skala 1/60, 1/6016.5 sv 1067
s 15 Jansson Roger S, Bygg mj i O 16 5, O16.5 sv eng 600 Wrightlines Simplex Feldbahnboggier
s 17 Smalspårigt Nytt, Chassis building Faulhaber Kadee NEM-k
s 19 Helin Thomas, Ritningar, sv Hänvisning: S2p NVHJ C53 Tp3518 N4p 3
s 20 Architectural modelling (Rowe), 1/76 eng bokrescension
s 21 Bergfors Jörgen, Ny bok om DONJ, sv 891 bokrescension
s 22 Lind Nils-Erik, Till avkoppling, elektromagnet för Kadee

[ Tillbaka ]


40/89

s 07 Liljeberg Bo-L, Patagonian Express, Arg am 750 Argentina!
s 11 Frelin Jan, Landscape Modelling (Norman), eng bokrecension
s 12 Smedbo Ulf, Liliputs överföringsvagn, HO9 öst 760
s 14 Dahlström Björn, The 4 mm engine, 1/7618.2 eng 1435 lokbygge bokrescension
s 15 Bergfors Jörgen, Ritningen, 1/45 sv 891 BLJ I 121
s 18 Bergfors Jörgen, Att etsa eller inte etsa, HO10.5 sv 891 SRJ Co 103 i plasticard
s 21 Smalspårigt Nytt,
s 4 Jonsson Klas, Colorado Eastern engine shed, S14.4 am 3'
s 02 Smalspårigt Nytt, Verbeck motorer kugghjul skruv
s 04 Svane Örjan, Skalspårigt - finskalabygge, 1/767.9 sv 600 spåret som skalamodell..
s 10 Ekman Jan-O, Zillertahlbahn, Öst 760
s 15 Svane Örjan, Tricks med strips, smådetaljer av mässingstrips
s 17 Jonsson Klas, Bygga berg på amerikanska, gipsgjutning målning m.m.
s 19 Bergfors Jörgen, Waldewagen, HO10.5 sv 891 Hur man lyckas med Waldes byggsatser

[ Tillbaka ]


41/90

[ Tillbaka ]


42/90

s 02 Smalspårigt Nytt, Tekno Bygg korta HO-växlar
s 04 Walde Erik, Tidiga trefota godsvagnar, sv 891 1870-1890
s 13 Årsmöte i Göteborg,
s 16 Bergfors Jörgen, Allt om Faulhabermotorer, lämpliga köraggregat
s 21 Helin Thomas, RÄJ - Större banvaktstuga, HO sv
s 24 Elg Lennart, Prissensation i LGB-skala, G45 am 3' Bachmann
s 24 Elg Lennart, Annat amerikanskt i storformat, G45 am 3' marknadsöversikt
s 26 Svane Örjan, Skalspårigt II - ogrenat spår, 1/767.9 sv 600
s 31 Elg Lennart, Ny smalspårstidskrift, eng Narrow Gauge & Industrial Modelling Revi

[ Tillbaka ]


43/90

s 02 Bergfors Jörgen, Smalspårigt testar, förgspruta och figursåg från Clas Ohlson
s 04 Helin Thomas, Ruda-Älghults Järnväg, sv 891 historik
s 12 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Jouef/Eggerbahn ute igen
s 14 Bergfors Jörgen, Smalspårsnyheter på Nürnbergmässan, mest Bemo
s 16 Bergfors Jörgen, SRJ F84, 1/45 sv 891 ritning
s 18 Svane Örjan, Skalspårigt III - spårgrening, 1/767.9 sv 600 växelbygge i finskala
s 24 Bergfors Jörgen, Lådorama, HO12 sch 1000 modulbygge RhB
s 28 Bergfors Jörgen, Allt om Faulhabermotorer - 2, växellådor Portescap FSR-drivning

[ Tillbaka ]


44/90

s 04 Bergfors Jörgen, Äntligen smalspårsrälsbussar, HO10.5 sv 891 Yo1p YBo4p YBo5p etsplåtar
s 08 Svane Örjan, Skalspårigt 4 - växelbygge, 1/767.9 sv 600 lödning
s 15 Frelin Jan, Rapport från diggarmötet,
s 18 Liljeberg Bo-L, Svenska lok på guldflodens jvg, Bra 1000 NOHAB i Brasilien !
s 20 Helin Thomas, Godsmagasin från RÄJ, HO sv 891 ritning
s 24 Bergfors Jörgen, Lådorama del 2, HO12 sch 1000 modulbygge RhB
s 30 Löf Peter, Ny smalspårig godsvagnstyp, 1/45 sv 891 NKlJ Q37K ritning
s 33 Holmberg Torbjörn, WBJ 10 år, HO10.5 sv 891
s 35 Dahlström Björn, Whitemetal locos (Iain Rice), bygghandbok vitmetallbyggsatser
s 36 Elg Lennart, Mer smalspårsstatistik, sv tabeller..
s 40 Dahlström Björn, Smalspårigt testar, temperaturreglerad lödpenna

[ Tillbaka ]


45/90

s 04 Bergfors Jörgen, Lådorama - snickra vidare, HO12 sch 1000 modulkonstruktion
s 09 Elg Lennart, Fyndplats för bokälskare, Camden Miniature Steam Service
s 09 Elg Lennart, Varför gillar vi smalspår, psykologi
s 10 Svane Örjan, Sätt stopp för spårbygge.., 1/767.9 sv 600 stoppbock
s 11 Hendel Anders, Min modell, HO10.5 sv 891
s 12 Kalin Björn, Verkebäcks stationsområde, sv 891
s 18 Dahlström Björn, MJ-butiker m.m. i London, shoppingguide
s 22 Svane Örjan, Mjölkbod Nättrabyhamn, HO sv NAÄJ
s 24 Engström Göran, Smalspårig succé vid MMJKs ske, sv Wilseleda - Bära
s 27 Dahlström Björn, Industrial & Mechanised Modell, Dave Rowe rörliga detaljer
s 28 Dahlström Björn, Rullande materiel vid NKlJ, sv 891 Bok av Peter Löf

[ Tillbaka ]


46/91

s 07 Bergfors Jörgen, Succé med rälsbussar, HO10.5 sv 891 Rimbo Grande etsningar
s 09 Löf Peter, Målning av NKlJs rälsbussar, sv 891 Hilding
s 10 Elg Lennart, Tvåfot i Brasilien, bra am 24" bok "Brazilian Steam"
s 11 Helin Thomas, Fröseke - en station längs RÄJ, sv 891 Ruda - Älghults Jvg
s 17 Elg Leif, Fröseke - en station i mindre, HO10.5 sv 891 spårplan
s 22 Ruda - Älghult stationshus, HO sv 891 ritning
s 26 Bergfors Jörgen, DHJ BCDo 1, HO sv 891 ritning foton
s 27 Engström Göran, Videotipset, öst 760 100 Jahre Schmalspurbahnen
s 30 Dahlström Björn, Dal - Västra Värmlands Jvg, sv std
s 30 Elg Lennart, Boggie för rälsbussbyggare, 10.5 Flying Zoo motorboggie
s 31 Tholin Göran, Gamla synder, HO10.5 sv 891 BLJ litt G nr 31
s 32 Smalspårigt Nytt, Liliput Railino Bemo OO9
s 36 Kalin Björn, Våga måla med akvarell, Winsor & Newton
s 4 Bergfors Jörgen, Smalspårsnytt i Nürnberg, Bemo Railino Märklin Digital

[ Tillbaka ]


47/91

s 04 Svane Örjan, NAÄJ 2 - ångloket som blev mot, 1/767.9 sv 600 KLJ OBJ
s 09 Polanik H-J, Normalspårsrutan, HO16.5 sv std Lima F5 Roco Rc5/Rc6
s 10 Frelin Jan, Bildreportage från diggarmötet, div.
s 14 Elg Lennart, Bachmanns Porter testad, G45 am 3' 0-4-0T
s 15 Dahlström Björn, Fler rälstips, HO lödning pertinaxslipers
s 16 Engström Göran, Gungvala Hållplats, HO sv Karshamn-Vislanda Jvg
s 18 Dahlström Björn, Dundas tippvagn för OO9, 1/769 eng 600 Hudson Rugga skip
s 23 Smalspårigt Nytt, tippvagn 1/19:F Zoo motorboggie:ekerhjul
s 25 Bergfors Jörgen, Lådorama - måla med akryl, HO sch berg bakgrund akrylfärger
s 28 Svane Örjan, Trick med strips - del 2, HO sv plattformsgrindar
s 30 Bergfors Jörgen, Modellchassin, HO9 12 sv 891 marknadsöversikt mått
s 31 Svane Örjan, Läsgodsexpedition, Sekelskiftets byggteknik:layout design

[ Tillbaka ]


48/91

s 02 Svane Örjan, Etsningar i korta serier, Bill Bedford Models
s 04 Bergfors Jörgen, T"p i modell, HO10.5 sv 891 SRJ lok 5 DONJ Rimbo Grande
s 07 Bergfors Jörgen, Sett i Gävle, HO sv UGJ G-vagn Perl kolskrov Brimalm drivning
s 08 Frelin Jan, Trefotens smalspårskoncept, HO10.5 sv 891 Norrtälje - Väddö Jvg SRJ
s 12 Svane Örjan, NAÄJ 2 som motorlok, 1/767.9 sv 600 Arnold/Faulhaber/2 mm Scale Assn/Verbeck
s 16 Elg Lennart, Guldgruva för bilspekulanter, 1/43 1/64 bilar Miniature Auto Sales
s 17 Mattison Claes, Velocipedverkstad, HO sv ritning foton
s 23 Helin Thomas, Mer om Ruda-Älghults Järnväg?, sv 891 RÄJ
s 24 Bergfors Jörgen, Min modell, 1/2045 sv 891 BLJ N 161 öppen godsvagn ritning 1/45
s 30 Svane Örjan, Att trycka en nit och fila med en böjd, nitverktyg Dick Ganderton/ filar Clas Ohlsson
s 32 Jan F/Björn D, Smalspårigt Nytt, M-Hobby hus/HRRJ 1:76/HO9 Feldbahn
s 33 Jansson Roger, Industribanelok i modell, O16.5 sv Volvohytt Tenshodo-boggi
s 35 Svane Örjan, Tricks med strips - del 3, 1/76 HO sv stolphållare

[ Tillbaka ]


49/91

s 04 Elg Lennart, En flakvagn till Yosemite Short Line, O16.5 am 30" Amerikabygge för nybörjare
s 11 Bergfors Jörgen, Bemonyheter granskade, HO12 9 sch 1000 Rhb Gbk Rp-w/modern passvagn/lagergafflar
s 13 Frelin Jan, Årsmöte hos Trefoten, NAEJ 1:76/F-vagn 1:45/NHJ 1-3 1:45
s 16 Kalin Björn, Mera Verkebäck, HO sv 891 Stationshus ritning
s 22 Holmberg Torbjörn, Jumbo, en kort betraktelse, HO10.5 sv 891 FJ 18 / NNbp 320651
s 24 Läsgodsexpedition, Nossebrobanan / logging / etsning m m
s 28 Engström Göran, VLJ lutningsvisare, km-tavla, 1:15 sv
s 30 Elg Lennart, Värt en resa!, sv 891 krogspalten: Gröna Tuppen VHVJ
s 31 Smalspårigt Nytt, BEMO-Zeuke / östtyskt HO9 m m
s 34 Bergfors Jörgen, Bygg bana med dator, am Design Your Own Railroad /RR Tycoon

[ Tillbaka ]


50/92

s 02 Bergfors Jörgen, Något för bussen att släpa på, HO10.5 sv 891 Rimbo Grande HC-släp UBFo3yp/t etc
s 04 Dahlström Björn, Smalspårigt Nytt, Emsfors OO9 / HRRJ 1:87 /Ford T Railcar m m
s 05 Bergfors Jörgen, Nürnberg-nytt, Bemo m m
s 06 Elg Lennart, En boxcar till Yosemite Short Line, O16.5 am 30" byggbeskrivning
s 10 Helin Thomas, Väntkur vid Ruda-Älghults Järnväg, 1:45 sv 891 RÄJ
s 12 Bergfors Jörgen, En spårstandard blir till, HO10.25 891 1435 spår och växlar i finskala
s 14 Svane Örjan, Nättrabybanans motorlok i modell - del 3, 1:767.9 sv 600 NAÄJ / karossbygge
s 16 Engström & Bergfors, Trärälsbussar i olika miljö, sv 891 prototypfoton
s 17 Holmberg Tornjörn, Läsvärt, ty öst Eisenbahn Journal
s 18 Engström Göran, Ritningen, 1:45 sv 891 KBJ A 1305
s 20 Svane Örjan, Tricks med strips - del 4, fjädernävar

[ Tillbaka ]


51/92

s 04 Engström Göran, Diggarmöte i Uppsala, HO16,5 9 sv std Uppsala MJ-klubb
s 05 Sluta snickra, am A-Train datorspel
s 06 Svane Örjan, Motorloket IV - variationer, 1/76 HO7,9 9 sv 600 NAEJ
s 08 Kalin Björn, Klart Verkebäck!, sv 891 vattentorn godsmagasin VHVJ
s 12 Elg Lennart, Timmervagnar till Yosemite Short Line, O16.5 am 30"
s 14 Bergfors Jörgen, Nytt smalspår, sv 891 Nytt från SRJ
s 15 Bergfors Jörgen, Nu kommer personvagnarna, HO10.5 sv 891 SRJ BCo 50-51 DHJ Co 1 Rimbo Grande
s 16 Elg Lennart, Smalspår i 250 km/t !, jap 1067
s 16 Engström / Bergfors, Fel färg, sv 891 Färgsättning rälsbussar NÖJ VB
s 16 Elg Lennart, Brännvin sponsrar tåghobbyn, dk Gammel Dansk gör godt!
s 16 Engström Göran, Papperspapper, Fotokopiering
s 16 Samelius Bengt, Bläse kalkbruksmuseum, sv 600 Gotland
s 17 Dahlström Björn, Light Railway Layout Designs (Rice), eng std bokrec.
s 17 Engström Göran, Enköping - Heby Runhällens Jvg, sv std bokrec.
s 18 Dahlström Björn, PECO satsar på smalspår!, eng MJ-katalog
s 19 Samelius Bengt, En svensk skogsbana med egen färja!, sv 600 Tunabergs Trävaru AB
s 20 Bergfors Jörgen, Lådorama i hörnet, modulkonstruktion

[ Tillbaka ]


52-53/93

s 02 Bergfors Jörgen, Gävlebussen provbyggd, HO
s 04 Smalspårigt Nytt,
s 06 Engström Göran, Rapport från årsmötet,
s 08 Frelin, Enström, Bergfors, Järnvägsmuseidagarna,
s 10 Bergfors Jörgen, Invigning av UGJs butik,
s 12 Engström Göran, SJ BFp 402 - historik, sv 891 LSSJ 207
s 13 Engström Göran, Multrå stationshus - ritning, HO sv 1435 HdSJ
s 16 Helin Thomas, Broar på RÄJ - ritningar, HO sv 891 RÄJ
s 21 Engström Göran, Främmande vagnar vid Näs - Horndal, sv 1435 NsHJ, privatbana
s 22 Svane Örjan, Några tankar om lastprofiler, 600-1435
s 24 Engström Göran, SWB malmvagnar - historik, sv 1435
s 25 Bergfors Jörgen, SWB malmvagn från UGJ provbyggd, HO16,5 sv 1435
s 26 Holmberg Thorbjörn, Gör en 1067-vagn av UGJs G-vagn, HO12 sv 1067
s 28 Elg Lennart, Bygg en lutningsmätare,
s 28 Löf Peter o. Bergfors J, DONJ En beskrivning av rullande materiel, sv 891 Bokrecension
s 29 Bergfors Jörgen, Sektionera anläggningen elektriskt, Enkel- eller dubbelisolerat ?
s 30 Elg Lennart, Bygg en YSL caboose, O16,5 am 762
s 32 Lönnefelt Sten, Test av lödkolv från Clas Ohlson, ERSA lödstation
s 33 Bergfors Jörgen, Förvaring av modeller, Raaco-boxar
s 34 Bergfors Jörgen, 8 Perl-vagnar provbyggda, HO16,5 sv 1435
s 36 Bergfors Jörgen, Såga om UGJs G-vagn till Gsh, HO16,5 sv 1435

[ Tillbaka ]


54/93

s 02 Wetterskog Jörgen, Bygg om G-vagn till smalspår, HO12 sv 1067 UGJ
s 04 Smalspårigt nytt från Nürnberg, Bemo kortkoppel
s 06 Engström Göran, Rapport från diggarmötet,
s 08 Björkelund Mats, SJ kranvagn litt Q2, HO16,5 sv 1435
s 10 Svensson Jan-Olov, Ritning: RHJ Ångvagn "Majen", O sv 891 VB RHJ VVJ
s 12 Svane Örjan, Lokstallet Nättrabyhamn, sv 600 NAÄJ interiördetaljer
s 14 Engström Göran, Verkstadsarbeten på VLJ verkstad, sv
s 15 Dahlström Mats, Bachmanns G-modeller testade, G45 am 914
s 16 Dahlström Björn, Pressa hjul, Hjulpress; back-to-back mått
s 18 Bergfors Jörgen, Gjut själv i vitmetall,

[ Tillbaka ]


55/93

s 02 Mest önskade modell, Läsarundersökning
s 04 Smalspårigt Nytt, Österrikiskt; Rimbo Grande
s 06 Frenzel Franz Bo, Smalspår i Danmark, 1/45 dk 1000 mm Fredrikshavn - Skagen Jernbane
s 08 Bergfors Jörgen, Små och stora tåg på jubileum, SRJmf 25 år
s 09 Bergfors Jörgen, Ritningen: Faringe stationshus, HO sv 891 Faringe-Gimo Jvg; SRJ
s 12 Nilsson Per, Steinbach Gross Bertholz, HO9 Öst 750 40 x 80 cm..
s 14 Holmberg Torbjörn, Smala in UGJs G-vagn, del 2, HO12 sv 1067 UGJ konvertering
s 16 Svane Örjan, Möjligheter i S-skalan, 1/64 1/76 måttjämförelser
s 19 Dahlström Björn, En sprutmålares tankar,

[ Tillbaka ]


56/94

s 02 Senaste nytt, O HO sv 891 1435 Etsplåtar: Z4p, div. godsvagnar
s 02 Bergfors Jörgen, Läsgodsexpeditionen, sv Svenska lokstationer, Weathering
s 04 Bergfors Jörgen, Smalspårigt Nytt, HO7 9 12 ty öst Tyskt från Nürnberg
s 06 Dahlström Björn, Årsmötet,
s 08 Bergfors Jörgen, Tegelstenens anatomi,
s 09 Bergfors Jörgen, En typisk fabrik, HO
s 09 Bergfors Jörgen, Svenska Modelltåg 1941-1993, sv Bokanmälan
s 12 Svane Örjan, Nättrabyhamns station i modell, HO7,9 sv 600 Spårplaner NAEJ
s 15 Svane Örjan, Läsrutan, Böcker om spårplanering
s 16 Dahlström Mats, Superdetaljera din buss, HO sv Modellproduktions Scania-Vabis
s 17 Bergfors Jörgen, Ett liv efter jul, HO granar

[ Tillbaka ]


57/94

s 02 Smalspårigt Nytt, HO9 am 2' Maine Two-Footers
s 04 Engström Göran, Gräv där du står!, sv Var hitta prototypinformation?
s 06 Frenzel Franz Bo, Danska smalspårsbanor, del 2, dk 1000 mm Horsens-Tørring bana HTB
s 09 Bergfors Jörgen, Brimalms boggi bevingar bussen, HO10,5 16,5 sv 891 1435 motorisering
s 10 Bergfors Jörgen, En kur är arkitektur i ur och skur, 1/43,5 sv Östhammar Frösunda
s 12 Elg Lennart, Twin Peaks Lumber #1, G45 am 914 Bachmann Porter detaljering
s 15 Dahlström Mats, Hunslet "War Office" 4-6-0T, 1/769 mm Eng 600 Langley Models
s 16 Engström Göran, Läsgods-expeditionen, OKB; danskt; norskt; finskt; BLJ-video
s 18 Svane Örjan, Stationshuset i Nättraby Hamn, 1/76 sv 600 byggtips

[ Tillbaka ]


58/95

s 02 Dahlström Mats, Pansarlok på smalt spår , 1/769 Eng 600 Simplex; Meridian Models; Köf chassi
s 04 Bergfors Jörgen, Rekord på årsmötet,
s 06 Bergvall Nils, Mitt bygge av FVÖJ 6, HO10.25 Sv 891 Np; 1'C; Fleichmann 7062 chassi
s 07 Tholin Göran, Bra flyt, Carr´s 145 lågtemp lödtenn
s 08 Bergfors Jörgen, Eget husbygge är bra affär, HO sv Manufakturaffär Ruda
s 12 Svane Örjan, Rakt, krökt och knyckt .., 1/767,9 600 Spårstandarder: minimiradier
s 15 Elg Lennart, Timmerboggier i G-skala, G45 am 914
s 18 Dahlström Björn, Test av Bachmanns HO-chassin, 16,5 1'C ; C
s 19 Dahlström Björn, Därför fosforsyra, lödteknik
s 20 Svane Örjan, Rice on track, 1/76EM; P4 1435 Bok: Spårbygge i finskala

[ Tillbaka ]


59/95

s 02 Kalin Björn, JGJ Banvaktsstuga, HO sv 600
s 04 Smalspårigt Nytt, Nyheter från Nürnberg
s 06 Frenzel Franz Bo, Kolding-Egtved Jernbane, 1/45 Dk 1000
s 09 Bergfors Jörgen, Ritningen: Frösunda godsmagasin, HO sv 891 Roslagsbanan
s 12 Walde Erik & Göran Enström, BDJ Personboggivagn 1 & 2, 1/45 sv 802 891
s 15 Elg Lennart, Logging i G-skala, G45 am 914 Marknadsöversikt
s 18 Svane Örjan, Grytjölsloket i modell: del 1, 1/767,9 sv 600 GEM "Douglas"; O&K 6 ton
s 20 Dahlström Björn, Archive - om brittisk industrihistoria, eng Tidskrift
s 20 Dahlström Björn, Finescale 4mm Narrow Gauge, 1/76 eng tidskrift

[ Tillbaka ]


60/96

s 04 Engström Göran, Smalspårigt Nytt, Nytt och gammalt från Nürnberg
s 06 Frelin Jan, Rapport från Årsmötet,
s 08 Frenzel Franz Bo, Horsens - Byrup Jernbane: del VI, Dk 1000
s 10 Tholin Göran, HSJ:s lokstall i Tidaholm, HO sv 891 ritning
s 15 Ljung Tobias, Decauville Co-vagn i 1:45, 1/45 fr sv 600 HRRJ nr 8 MJ AOJ ÖSlJ byggsats Duton
s 16 Svane Örjan, Fritt efter Orenstein & Koppel, 1/767,9 sv 600 Grytgölsloket GEM-byggsats Arnoldchassi
s 18 Elg Lennart, "G" inomhus? Går med skohorn, G45 am 914 timmerbana spårplan
s 20 Läsgodsexpedition, sv K-MÄRKT på väg
s 20 Engström Göran, Video, sv 891 mm Gp och Tp runt Växjö

[ Tillbaka ]


61/96

s 04 Bergfors Jörgen, Ett magasin med klass, HO sv klassicistisk stil Näverkvarn
s 08 Bergfors Jörgen, Dannemora arbetarkaserner, HO sv Brukslänga
s 12 Bergfors Jörgen, Torp från Roslagen, HO sv
s 16 Bergfors Jörgen, Ta två, de är små, HO sv Lanthandel, kitbash Rimo Grande-etsplåtar
s 19 Bergfors Jörgen, Hultenius Läder & Skoaffär, HO sv
s 20 Bergfors Jörgen, Hjulvinds pumhus Dannemora gruvor, HO sv

[ Tillbaka ]


62/98

s 02 Engström Göran; Jansson, Anders, Ritning VGJ vattenstation, 1/45 1/87 sv 891
s 04 Rydbergh Jan, "Striptease"vagnar på DONJ, 1/4519,1 sv 891 Timmervagn Nn
s 09 Ljung Tobias, En smalspårsanläggning i nollan tar form, O16,5 sv 891 802 modulbana
s 10 Svane Örjan, Var Voxna-Lobonäs Sveriges minst trafikerade?, sv 802 trafikstatistik
s 12 Ljung Tobias, Erik i finkan?, 1/4519.1 sv 891 Walde-plåt Litt Gsp från Kalmar Verkstad
s 15 Smalspårigt Nytt, Nürnberg-nytt
s 16 Dahlström Björn, Recensioner, sv 802 Voxna-Lobonäs
s 20 Engström Göran, Gamla bilder berättar, sv verkstad mejeri

[ Tillbaka ]


63/98

s 02 Ahlström Ola, Tågfärjan Bure i modell, HO sv 891 1435 (ritning i nr 19/83)
s 04 Engström Göran & Tholin d:o, Diggarmöte i Dala (inbjudan), bilder från förra årets möte
s 06 Walde Erik, Norrköpings Mekaniska Verkstad, sv 891 öppna vagnar, personvagn, bagagevagn; WFJ, LSSJ m fl
s 12 Fristedt Gunnar & Engström Göran, NGS & NGSW i England, eng Två smalspårsexpon
s 15 Fjellgren Klas, Stenhamra Järnväg, 1/4516,5 sv 750 mm växlingsmodul; Magic Train
s 16 Svane Örjan, Fritt efter O&K (3), 1/767,4 600 drivning och rörelse
s 18 Smalspårigt Nytt,
s 18 Frelin Jan, Läsgodsexpeditionen, Modelltåg 98; Rice: Laying PCB Track
s 19 Mariazellerbahn 100 år, öst 760 mm
s 19 Frelin Jan, Färger att måla med..., Polly Scale
s 19 Tholin Göran, Svenska modelltågsfärger, JECO
s 20 Engström Göran, Årsmötesreferat,
s 20 Kalendern, Smalspårsevenemang

[ Tillbaka ]


64/98

s 02 Tholin Göran, Tidaholms lokstall i modell, HO Sv HSJ
s 04 Jansson Roger S, En Grefve utan tak - vitmetallbygge, O16,5 sv 600 mm O&K; Noneminstre kit
s 06 Tholin Göran, Diggarmötet i Dala, O HO sv 891 Walde Z4p; rälsbussar; DEVA-vagn
s 08 Svane Örjan, När Pius kom till Nättraby, sv NAEJ; lastångare; WBJ; Strömsholms kanal
s 10 Frelin Jan, Vad betyder P87?, HO16,34 hjul-/spårstandard i exakt skala
s 12 Tholin Göran, Narrow Gauge Expo -98, O OO eng
s 14 Tholin Göran, G-finka från Rimbo Grande, HO10,5 sv 891 SRJ MÖJ
s 15 Dahlström Mats, En vitmetallbyggares bekännelser, byggteknik
s 16 Holmberg Torbjörn, Min modell - Ghst 400 169, HO12 sv 1067
s 18 Smalspårigt Nytt,
s 19 Tholin Göran, The 4D Modelshop, London, Material för landskaps- och husbygge
s 19 Valberedningen vill ha åsikter,
s 20 Gamla bilder berättar..., sv Stationsmiljöer; Torsås, KTsJ; Örebro S, NÖJ

Webmaster: lennart.elg@swipnet.se

Ändrad 23 Januari 1999