Make your own free website on Tripod.com

Modelljärnvägsföreningen Smalspårsfrämjandet
IN ENGLISH PLEASE !

NYTT om smalspår

Välkommen till
Smalspårsfrämjandet

Hur blir jag
medlem?

Senaste numret
av Smalspårigt

Sök efter gamla artiklar

Beställ gamla nummer

Fotoarkivet

Smalspår på Internet

Jag vill skriva
i Smalspårigt!

Smalspårsfrämjandets styrelse

Tobias Ljung, ordförande
Kassörsgatan 4 1tr , 722 14 VÄSTERÅS , Of (12mm) sv 600, 021-830064
E-mail: tobias.ljung@setrc.mail.abb.com

Lennart Elg, kassör, medlemsregister
Murkelvägen 172 , 184 34 ÅKERSBERGA , Sn3 am 914 , 08-54061995
E-mail: lennart.elg@swipnet.se

Göran Engström, redaktion
Blåvingevägen 30 , 141 37 HUDDINGE , HOn3 HO9 sv am 891 610, 08-7742434
E-mail: goran.engstrom@edt.ericsson.se

Torbjörn Holmberg
Ranseröd 4310 , 281 91 HÄSSLEHOLM , HOm sv 891 1067, 0451-32230
E-mail: t.h@mbox304.swipnet.se

Göran Tholin, redaktion
Pl 4254 Amfastorp , 520 50 STENSTORP , HOn3 HO sv VWJ 891 1435, 0500-454028
E-mail: goran.tholin@swipnet.se

Carl-Gunnar Olsson, redaktion
Soprangränd 44 , 162 47 VÄLLINGBY , O16.5 sv 600-742, 08-7596794
E-mail: carl-gunnar.olsson@sshm.se

Janne Höglund, medlemsmöten
Makrillvägen 14 A , 181 30 LIDINGÖ , Sn3 Am 914 , 08-7319546
E-mail: hoglund.hoglund.@swipnet.se

Jan Frelin, tf ordförande
Granskogsvägen 48 , 165 75 HÄSSELBY , HOn3 sv 891, 08-386684
E-mail: jan.frelin@wineasy.se
Webmaster: lennart.elg@nutek.se

Ändrad 14 Januari 1999